Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : Dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą

Przetargi | 13 czerwca 2018 15:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

 

                             O G Ł O S Z E N I E

                                 

Wójt  Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

 

Dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą nr 272 i 273

o łącznej powierzchni 0.04 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kowalewko .

 objętych KW PL1M/00056101/7    i  PL1M/00062041/3

cena wywoławcza 50 000, 00  zł wadium 5 000,00 zł

który odbędzie się w Urzędzie Gminy –Sala Konferencyjna

dnia 20 lipca 2018 roku  o godz. 10:00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie  w gotówce wadium w kasie Urzędu lub na rachunek Gminy Strzegowo

nr 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002

w Banku Spółdzielczym w Strzegowie w terminie do dnia   

17.07.2018

Minimalne postąpienie wynosi 1% wartości nieruchomości.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium  wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostaje niezwłocznie zwrócone.

Wójtowi przysługuje prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art.38 ust. 4 ustawa z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami.  ( t.j. Dz. U. z 2018 r  poz. 121)

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy w Strzegowie lub telefonicznie  ( 23 ) 679 40 60 ,  884795378