Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.52.2018 dla zadania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Herby i jej jednostek organizacyjnych"

Przetargi | 13 czerwca 2018 13:15 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu

Załączniki