Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.23.2018 pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Przetargi | 13 czerwca 2018 12:41 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Załączniki