Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 13 czerwca 2018 11:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie

 

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu  13 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie  ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat i dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10  lat oraz wydzierżawienia na okres 20 lat nieruchomości gruntowej  w trybie ustnego nieograniczonego przetargu.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  13.06.2018 r. do 3.07.2018 r.

 

Wójt

Jakub Farinade

Załączniki