Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg na lokal użytkowy

Przetargi | 13 czerwca 2018 11:01 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2

przetarg odbędzie się w dniu 2018-06-26 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.

Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 5,00 zł netto.

słownie: pięć złotych netto za 1 m2.

 

Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto

nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 do dnia 2018-06-25.

 

Ósmy przetarg odbył się w dniu 2018-05-10