Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remonty cząstkowe dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego

Przetargi | 13 czerwca 2018 10:19 | Publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych Nisko

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego"

Załączniki