Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne- zakładka: platforma zakupowa

Od dnia 12.06.2018r. wszystkie zamówienia  na usługi, dostawy i roboty budowlane poniżej 30.000 euro, przeprowadzane przez Centrum Usług Wspólnych znajduja się na platformie zakupowej, której zakładka znajduje się na stronie internetowej: cuw.tczew.pl