Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

Przetargi | 17 maja 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Aktualny termin składania ofert: 29.05.2018r., godzina: 13:00

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 11 rodzaju szczepionek z podziałem na części:

 

Część I  –  Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
Część II –  Skojarzona szczepionka przeciwko  błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa złożona) poliomyelitis    (inaktywowana) oraz Hemophilus influenzae typ B
Część III – Szczepionka skojarzona przeciwko  błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana (adsorbowana), poliomyelitis inaktywowana i  Hemophilus influenzae typ B
Część IV  – Szczepionka przeciwko meningokokom grupy A,C,W135,Y
Część V  –  Szczepionka przeciwko rotawirusom zawierająca ludzki rotawirus (żywa).
Część VI –  Szczepionka przeciwko ospie wietrznej - żywa
Część VII – Szczepionka przeciwko meningokokom grupy B złożona, adsorbowana
Część VIII –Skoniugowana 13 walentna szczepionka przeciw inwazyjnej chorobie pneumokokowej
Część IX –  Szczepionka  przeciwko grypie  na sezon aktualny
Część X –    Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b
Część XI -    Szczepionka przeciwko meningokokom polisacharydowa grupy C

Załączniki