Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.24.2018: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III”

Przetargi | 17 maja 2018 13:14 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III”


Część 1 „Remont dróg gminnych – ul. Daszyńskiego w Nisku w km 0+000 – 0+140, ul. Fredry odc. I w km 0+000 – 0+140,50 oraz ul. Fredry odc. II w km 0+000 – 0+058”


Część 2 „Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Racławicach położonej na dz.1114 na terenie Gminy Nisko”INFORMACJA

Zmiana treści SIWZ z dnia 23.05.2018 r.

- nowy przedmiar robót dla Części 2.Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 06.06.2018 r. godz. 11:30


Załączniki