Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

IGP.6733.2.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o wszczęciu postępowania na wniosek CONCEPT Zdzisław Stachowiak z upoważnienia inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddz. w Kaliszu w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:1. Budowa linii kablowej SN-15kV,2. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV,3. Demontaż odcinka linii napowietrznej SN-15kV- na dz. nr 27/5, 27/6 w Przedborowie gm. Mikstat zgod. z war. przebudowy sieci nr R/18/021670 z 20.04.2018 r.

Komunikaty | 17 maja 2018 11:21 | Publikujący: Miasto i Gmina Mikstat

Załączniki