Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowę chodników na terenie gminy Wilczyn

Przetargi | 17 maja 2018 09:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Załączniki