Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Przetargi | 16 maja 2018 15:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 15.05.2018 r.

 

 

 

271.13.2018

         

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych.

Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 553412-N-2018 z dnia 2018.05.02


Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                                               /-/ Wiesław Zalewski