Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - obręb Wieliczki

Komunikaty | 16 maja 2018 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu, Uchwały Nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 września 2017r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu - podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych:

Lp.

Nr geod.

Pow. m2

Położenie

Opis nieruchomości

Cena w zł

Koszt dokumentacji w zł

Uwagi

1.

103/7

361

Wieliczki

Udziały w wysokości 202/1000, 412/1000, 179/1000 w nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste nr 103/7 o pow. 0,0361 ha

2 116,00

 

430,00

KW OL1C/00008616/8

 

Wieliczki, dnia 07 maja 2018r.