Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym, w ramach projektu: „PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH – PEUG”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.1. E-usługi publiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Załączniki