Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na: zakup i dostawę fabrycznie nowych defibrylatorów (2 szt.) oraz torb ratowniczych PSP-R1 (4 szt.) dla jednostek OSP z terenu Gminy Lubomierz, w ramach realizacji projektu, który został wskazany do dofinansowania ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Przetargi | 15 maja 2018 13:14 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Załączniki