Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

Przetargi | 08 maja 2018 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 08.05.2018 r.

271.11.2018  

           

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 549253-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, które odbyło się w dniu 08.05.2018 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 468 720,68 zł,

z czego:

Część 1 - Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie 402 038,21 zł,

Część 2 - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie 66 682,47 zł.

 

2) do dnia 08.05.2018 r. do godziny 1300 wpłynęło:

Część 1: 1 oferta,

Część 2: 1 oferta.

3) oferty złożyli:  

Część 1 - Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie:        

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

Okres gwarancji

(miesiące)

1

Sołdański Paweł „SOL-BET”

Usługi Remontowo Budowlane

ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc

1 140 000,00

1 402 200,00

60

 

Część 2 - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

Okres gwarancji

(miesiące)

2

Sołdański Paweł „SOL-BET”

Usługi Remontowo Budowlane

ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc

290 000,00

356 700,00

60

 

4) termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski