Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice-Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb.

Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (I piętro, pok. nr 2), w terminie do 23 maja 2018r. godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00.

Załączniki