Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 26 kwietnia 2018 roku

Aktualności | 18 kwietnia 2018 08:06 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2017 r.  poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 26 kwietnia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 12oo    w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sokółki w miejscowości Sokółki w Gminie Kowale Oleckie;

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kowale Oleckie za pomocą instrumentu płatniczego;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2018 rok;  

10. Interpelacje i zapytania;

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

12. Wolne wnioski i informacje;

13. Zamknięcie obrad.   

                                       

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

Zdjęcia