Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.36.2018 na wykonanie zamówienia pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu oczyszczalni ścieków w Herbach przy ul. Orzeszkowej i w Lisowie przy ul. Leśnej

Przetargi | 17 kwietnia 2018 15:32 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Załączniki