Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ” Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego.

Przetargi | 17 kwietnia 2018 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Załączniki