Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI

Aktualności | 17 kwietnia 2018 14:00 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwał Rady Gminy w Harasiukach.

 

Na podstawie art. 12 §12 oraz art. 419 §4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości:

 

  1. Uchwałę Nr XXXVIII/185/2018 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 19 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Harasiuki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym /Dz. Urz. Woj. Podka. poz. 1856/.
  2.  Uchwałę Nr XXXVIII/186/2018 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 19 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Harasiuki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /Dz. Urz. Woj. Podka. poz. 1857/.

 

Treści uchwał w załączeniu.

 

 

WÓJT GMINY HARASIUKI 
/-/ Henryk BŹDZIUCH

Załączniki