Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komunikat o publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 15:14 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Rodzaj zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450).

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nazwa oferenta: Parafia Rzymsko Katolicka p. w. św. Józefa

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): "Szlakiem Patronów 2018 roku"

Termin realizacji zadania: od 01.06.2018 r. do 30.08.2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1 100 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Sekretariatu Urząd Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub drogą elektroniczną: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl w terminie do dnia 23.04.2018 r.

Oferta w załączeniu

 

Załączniki

Zdjęcia