Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, budowie linii kablowych nN 0,4 kV, wymianie słupów w linii napowietrznej nN 0,4 kV, wymianie przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV oraz demontażu odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr ew. 17,18, 20/1, 68/1 i 119 oraz części działek 60, 47/1 w m. Sadek

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 15:01 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Załączniki