Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.16.2018: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko

Przetargi | 16 kwietnia 2018 14:59 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta NiskoINFORMACJA

Zmiana treści SIWZ z dnia 17.04.2018 r.

- Dodatkowe dokumenty do SIWZ

Zmiana z 17.04.2018 do pobrania


Zmiana treści SIWZ z dnia 23.04.2018 r.

- Zmieniony formularz ofertowy


Zmiana treści SIWZ z dnia 25.04.2018 r.

- Zmiana terminu składania ofert


Zmiana treści SIWZ z dnia 30.04.2018 r.

- Załączono Uchwałę RIO w Rzeszowie


Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 09.05.2018 r. godz. 11:30


Załączniki