Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie do 30.000 euro na "Dostawę odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej".

Oferty należy składać na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (I piętro, pok. nr 2). Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00.

Załączniki