Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Przetargi | 16 kwietnia 2018 13:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 16.04.2018 r.

271.8.2018

        

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 537443-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na Budowę chodnika w miejscowości Giełczyn.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski