Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”

Przetargi | 16 kwietnia 2018 12:50 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

RGM. 271.4.2018                                                                          Starogard Gdański, dn. 16.04.2018r.

 

 

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający -  Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.4.2018, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”:

 

 

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
 1. Część 1: 90 000,00 zł
 2. Część 2: 25 000,00 zł
 3. Część 3: 30 000,00 zł
 4. Część 4: 95 000,00 zł
 5. Część 5: 46 000,00 zł
 6. Część 6: 25 000,00 zł
 7. Część 7: 15 000,00 zł
 8. Część 8: 22 000,00 zł
 1. Informacje do podania podczas otwierania ofert:

1)     Nazwa i adres Wykonawcy

2)     Cena (kryterium oceny ofert)

3)     Termin wykonania zamówienia (kryterium oceny ofert)

4)     Okres gwarancji – zgodnie z SIWZ - co najmniej określony przez producenta

5)     Warunki płatności – (zgodnie z SIWZ – min. 30 dni) (kryterium oceny ofert)

 

 1. Zestawienie ofert:

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty  złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr nadany Wykonawcy*

Nazwa

i adres Wykonawcy

 

Oferta na część

Nr

 

Cena

(zł)

Termin wykonania zamówienia

min. 30 dni od podpisania umowy/skrócenie do 15 dni

Okres gwarancji

co najmniej określony przez producenta

Warunki płatności

min. 30 dni/+kolejnych 30 dni

1.

PWD APEX

Strzałków

Ul. Kopernika 12

97-500 Radomsko

2

21 424,50

15 dni

Wg SIWZ

60 dni

2.

Nefere Marta Krzyżanowska-Kurzac

Wierzchowisko

Ul. Dębowa 7

42-233 Mykanów

8

15 000,00

15 dni

Wg SIWZ

30 dni

3.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

4

88 948,98

30 dni

Wg SIWZ

60 dni

3.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

8

22 954,26

30 dni

Wg SIWZ

60 dni

4.

ABC Szkoły Sławomir Śliwak

Ul. Bogusława 17

80-209 Chwaszczyno

1

90 936,40

15 dni

Wg SIWZ

60 dni

4.

ABC Szkoły Sławomir Śliwak

Ul. Bogusława 17

80-209 Chwaszczyno

3

34 802,00

15 dni

Wg SIWZ

60 dni

4.

ABC Szkoły Sławomir Śliwak

Ul. Bogusława 17

80-209 Chwaszczyno

4

92 670,00

30 dni

Wg SIWZ

60 dni

 

*wg daty i godziny wpływu do Biura podawczego Zamawiającego