Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

Przetargi | 16 kwietnia 2018 11:27 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

 GKI. 271.2.1.10.2018.MF                                                              Starogard Gdański  16.04.2018 r.

 

 

                                                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                                                        w postepowaniu przetargowym nr  534582-N-2018    z dnia 21.03.2018r. na wykonanie zadania

pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin”

 

I. Zamawiający:       

 

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)

Nazwa zadania:   „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin”

 III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie: 

 Zamawiający dla realizacji  zamówienia  wybrał ofertę nr 5 złożoną przez: Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „ HIRSZ”  83-322 Stężyca,  ul. Słowackiego 9

Oferta nr 5.  została wybrana jako najkorzystniejsza otrzymując   najwyższą liczbę punktów  

pozostałe oferty     zostały złożone przez firmy;

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

1

Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk

 83-340 Sierakowice                  ul. Słupska 45

 2

 Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki

83-420 Liniewo, ul. Starowiejska 1

3

Firma „ARS” Arkadiusz Stubba

 Kolnik ul. Świerkowa 7, 83-032 Pszczółki

4

 ZUK sp. z  o.o.      Glincz ul. Akacjowa 24,   83-330 Żukowo

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium „cena”

 

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja

Razem

1

 34,75

40,00

74,75

2

59,03

40,00

99,03

3

49,69

40,00

89,69

4

49,60

40,00

89,60

5

60,00

40,00

100,00

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający  nie wykluczył żadnego z wykonawców :

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający   nie  odrzucił  żadnej  oferty. 

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

Otrzymują;

1. Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk

     83-340 Sierakowice                  ul. Słupska 45.

2. Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki

    83-420 Liniewo, ul. Starowiejska 1.

3. Firma „ARS” Arkadiusz Stubba

    Kolnik ul. Świerkowa 7, 83-032 Pszczółki.

4. ZUK sp. z  o.o.      Glincz ul. Akacjowa 24,   83-330 Żukowo.

5. Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „ HIRSZ”  83-322 Stężyca,  ul. Słowackiego 9

6. a/a