Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wycinka oraz pielęgnacja drzew rosnących na nieruchomościach, będących własnością Miasta Kobyłka z podziałem na części

Przetargi | 13 kwietnia 2018 13:52 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.15.2018


Aktualny termin składania ofert: 23 kwietnia 2018 r., godzina 13:00


Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycince oraz pielęgnacji drzew rosnących na nieruchomościach, będących własnością Miasta Kobyłka z podziałem na części:
część 1 - wycinka drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Kobyłka,
część 2 - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, w tym cięć pielęgnacyjno-sanitarnych i technicznych oraz wykonanie prac interwencyjnych w obrębie koron drzew oraz usuwanie złomów i wywrotów drzew w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Kobyłka,
część 3 – usuwanie karp po wyciętych drzewach poprzez ich frezowanie lub usuwanie przy użyciu koparki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Załączniki