Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ulica Tarasowa i ulica Osiedlowa w Kargoszynie- dokumentacja techniczna

Przetargi | 14 marca 2018 14:39 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Załączniki