Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Aktualności | 13 marca 2018 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach:

* kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

* turystyki i krajoznawstwa,

* wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki