Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

„Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

Przetargi | 13 marca 2018 11:30 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Załączniki