Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Tczewie

Przetargi | 13 marca 2018 07:50 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Roboty budowlane

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych


Ogłoszenie o Zamówieniu

   Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 

Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

   Część I SIWZ–IDW.doc


Część II SIWZ - Wzór umowy


Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

   Część III SIWZ–OPZ.pdf

 

Dokumentacja Projektowa

   Część IV SIWZ – Dokumentacja projektowa.rar

Załączniki