Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Tczewie

Przetargi | 13 marca 2018 07:50 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Roboty budowlane

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych


Ogłoszenie o Zamówieniu

   Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 

Postępowanie rozstrzygnięte

stan po otwarciu ofert

Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)


Część II SIWZ - Wzór umowyCzęść III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

 

Dokumentacja Projektowa


Załączniki