Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno w km 9+890-10+690 na długości 800 mb".

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2018r. o godz. 8:30. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2.
Otwarcie ofert o godz. 9:00.

Zamawiający informuje, że zadanie objęte zamówieniem finansowane jest ze środków dotacji celowej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Załączniki