Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI Z DNIA 12 MARCA 2018 R. W SPRAWIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO – NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Przetargi | 12 marca 2018 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach,37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług

Komunalnych w Harasiukach.

Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 7,00 zł netto.

słownie: siedem złotych netto za 1 m2.

 

Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto
nr 10 9602 0007 3000 0114 
2000 0001 do dnia 2018-03-26.

 

Szósty  przetarg odbył się w dniu 2018-01-18