Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego

Przetargi | 12 marca 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku  „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.

Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 7,00 zł netto.

słownie: siedem złotych netto za 1 m2.

 

Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto
nr 10 9602 0007 3000 0114 
2000 0001 do dnia 2018-03-26.

 

Szósty przetarg odbył się w dniu 2018-01-18