Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w części 1 zamówienia nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Przetargi | 13 lutego 2018 13:01 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

                                      

OGŁOSZENIE  O   UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA

 w postępowaniu przetargowym dotyczącym części 1  zamówienia

(ogłoszenie o zamówieniu  opublikowane w biuletynie UZP pod nr

Dotyczy;  postępowania przetargowego  nr  513 884-N-2018    z dnia  05.02.2018r.

                                           
Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia:
  2. 1.    Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony,  postępowanie prowadzone  z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z (  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) na  pełnienie funkcji inspektora  nadzoru nad  wykonaniem  zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”,

 

Przedsięwzięcie jest finansowane z programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zamówienie  składa się z części:

1.1.        Część 1.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie.

  

1.2.        Część 2.

 

1.2.1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokocin :

 

            1.2.2. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin , Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj.

  1. Unieważnienie  postępowanie: w części 1.  zamówienia

Zamawiający unieważnił postępowanie  w części 1  zamówienia ponieważ;

Uzasadnienie faktyczne :   Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt. 4.  Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z ( Dz. U. z  2017 r. . poz. 1579)

 

  1. VI.           Data  unieważnienia postępowania : 2018.02.13

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                Zastępca    Wójta  

 

                                                                                                                     Marek Kowalski