Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91, Znak postępowania: ZP.271.5.2018

Przetargi | 13 lutego 2018 10:49 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Informacja w załączniku.

Załączniki