Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dostawa barier rurowych typ U-11a z pionowymi szczeblinkami, w ilości 30 szt.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się o przedstawienie oferty, w trybie do 30.000 euro, na "Dostawę barier rurowych typ U-11a z pionowymi szczeblinkami, w ilości 30 szt.".

Termin wykonania zamówienia - 21 dni.

Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat). Oferty można składać również e-mailem (zdplwowek@rcs.pl) lub faksem (75-644-28-72). Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2018r. o godz. 9:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu oferty do zamawiającego.

Załączniki