Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadnia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik – Rudnik – Mościska od km 6+639,80 do km 9+567,80 wraz z remontem mostu, długość 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555, długość 0,600 km i Nr 3107L Równianki – Maszów od km 6+635 do km 6+935 długość 0,300 km, łączna długość 3,828 km” (SPZP.3610.5.2018.AW)

Przetargi | 12 lutego 2018 10:03 | Publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie

Załączniki