Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap III), budowa systemu tras rowerowych”

Przetargi | 09 lutego 2018 21:31 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

 

Ogłoszenie o zamówieniu    

 Po otwarciu ofert:

Część I SIWZ - IDW

Część II SIWZ - Wzór Umowy

Część III SIWZ - OPZ

Dokumentacja Projektowa   

Załączniki