Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:"Budowa obiektu inwentarskiego- obory, w ramach istniejącego gospodarstwa, na działce o nr ewid. 15/1 w m. Chawłodno,

Komunikaty | 12 stycznia 2018 16:07 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Załączniki