Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie "mały grant"

Komunikaty | 12 stycznia 2018 13:28 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

12 stycznia 2018 r., ogłaszamy komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nr oferty: 607/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

 

Tytuł zadania publicznego: Filharmonia dla dzieci

 

Nazwa oferenta: Fundacja Perła Baroku

 

Termin realizacji zadania: 25.01.2018 r. do 15.04.2018 r.

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 5 000 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka,  tel.: (22) 760 70 41, e-mail: urząd@kobylka.pl, w terminie do 19.01.2018 r. (7 dni od  zamieszczenia oferty).

 

OFERTA W FORMACIE A4 dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka (www.kobylka.pl)  oraz w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka (pokój 12), ul. Wołomińska 1, Kobyłka.

 

Załączniki