Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

Aktualności | 12 stycznia 2018 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2018.01.12

Nr 6733.8.2017.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

                Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i  art.49 ustawy z 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016r. , poz. 23 ze zm./,  że  zostało  zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin postępowanie  w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci elektroenergetycznej w m. Pniewo Wielkie. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

         

 

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi  Pniewo Wielkie
  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP  Urzędu Gminy w Regiminie