Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2018

Przetargi | 11 stycznia 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

LP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ

ZAMÓWIENIA

TRYB/PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (NETTO)

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

1

WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

170 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

2

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN – V – GRZYBOWO

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

5 431 560,90 ZŁ

III LUB IV - KWARTAŁ

3

BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO -INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

(PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEW.)

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

200 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

4

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

USŁUGA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

480 000,00 ZŁ

I LUB II - KWARTAŁ

5

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. REGIMIN

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

140 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

6

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PAWŁOWO

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

120 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

7

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PNIEWO CZERUCHY

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

80 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

8

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

120 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

9

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LIPA

 

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

80 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

10

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZICZYN

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

131 200,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

11

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JARLUTY DUŻE

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

200 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

12

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LEKÓWIEC

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

150 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ

13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP - TARGONIE- LEKOWO - BUDOWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

(ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG PO BUDOWIE KANALIZACJI)

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

220 000,00 ZŁ

I LUB II - KWARTAŁ

14

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

320 000,00 ZŁ

I - KWARTAŁ

15

WYKONANIE POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGIMINIE

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

100 000,00 ZŁ

II LUB III - KWARTAŁ