Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.71.2017: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej

Przetargi | 07 grudnia 2017 20:10 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali  gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej.


INFORMACJA

***************************************************************************************************************


Zmiana treści SIWZ z dnia 13.12.2017r.

- zmiana terminu składania ofert


***************************************************************************************************************


Zmiana treści SIWZ z dnia 14.12.2017r.

- zmiana opisu przedmiotu zamówienia

- zmiana terminu składania ofert


***************************************************************************************************************Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 19.12.2017 r. godz. 11:30

Załączniki