Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:49 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

                                              

 

 

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT      

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia mebli i wyposażenia pomieszczeń: szatni, sali kameralnej, byłej galerii, sali instruktorów, kasy, sali plastycznej oraz reżyserki Giżyckiego Centrum Kultury(w tym: stoły, krzesła, biurka, regały, sztalugi) na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postepowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.                                                        

                                                                                                    Marta Dąbrowska

                                                                                                     Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

Załączniki