Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:11 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

                                             

 

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT      

 

 

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia paneli dotykowych 3 szt. wraz z komputerem typu laptop – 1 szt. na potrzeby realizacji projektu  pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

                                                           

                                                                                                    Marta Dąbrowska

                                                                                                     Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

Załączniki