Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 07.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.54.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 14:48 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 

zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę z ujęcia „Stare” w Bolesławcu, działka nr 106
w obrębie 13 miasta Bolesławiec - decyzja Starosty Bolesławieckiego z dnia 02.09.2008 r. znak: ROŚ.6223/29/08.

 

Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 2 pok. 3, tel. 75 612 17 72
w godzinach pracy urzędu: pn.: 7.30-17.00, wt. – czw.: 7.30 - 15.30, pt.:7.30-14.00.

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Grażyna Haluch

Naczelnik Wydziału Środowiska