Bazagmin.pl

Aktualności

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze

Aktualności | 04 grudnia 2017 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Zaopatrzenie w wodę  (ZW)

L.p.

Odbiorcy usług wg celu poboru wody

Taryfowa grupa odbiorców wody

Oznaczenie grupy  taryfowej

Opłata abonamentowa

Cena za dostarczanie wody

netto zł/m-c

brutto zł/m-c

netto zł/m3   

brutto zł/m3 

1.

Odbiorcy zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

Odbiorcy wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego

ZW P1a

5,84

6,31

3,67

3,96

Odbiorcy wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego tzw. podlicznika, w tym korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczanych na zasadzie odrębnej umowy

ZW P1b

3,70

4,00

2.

Odbiorcy wody przeznaczonej na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania

Odbiorcy wody rozliczani na podstawie  wskazań wodomierza głównego

ZW P2a

5,84

6,31

3,64

3,93

Odbiorcy wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego tzw. podlicznika, w tym korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczanych na zasadzie odrębnej umowy

ZW P2b

3,70

4,00

3.

Odbiorcy zużywający wodę na cele pozostałe

Odbiorcy wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego

ZW P 3a

5,84

6,31

4,16

4,49

Odbiorcy wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego tzw. podlicznika, w tym korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczanych na zasadzie odrębnej umowy

ZW P3b

3,70

4,00

 

Tab. 2

Odprowadzanie ścieków  (OŚ)

L.p.

Odbiorcy usług odprowadzających ścieki

Taryfowa grupa odprowadzających ścieki

Oznaczenie grupy taryfowej

Opłata abonamentowa

Cena za odbiór ścieków

netto zł/m-c

brutto zł/m-c

netto zł/m3

brutto zł/m3

1.

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki do zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, urządzenia pomiarowego lub ryczałtu

OŚ P

6,90

7,45

16,95

18,31